“Data! Data! Data!” in Turkish

I am delighted that my TLS essay on Sherlock Holmes & the rise of AI has been done into Turkish at Düşünbil Portal. Read “Data! Data! Data!” here.

It begins: “Sir Arthur Conan Doyle’nin danışman dedektif Sherlock Holmes’ü okuyucuyla ilk kez buluşturduğu kitabı Kızıl Dosya’nın ilk sahnelerinde tekinsiz bir şeyler var. Yer, geç Viktorya dönemi Londra’sı. Conan Doyle: ‘…İmparatorluğun tüm işsizlerinin ve aylaklarının karşı konulamayacak bir şekilde doluştuğu o pislik yuvası…’ diye yazıyor Londra için.”

Holmes and Watson

Holmes injects cocaine while Watson looks on. From a 20th-century staging of Sherlock Holmes. (Credit: AF Fotografie.) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s